Danh mục
Thể loại
Địa điểm
Phản hồi mới nhất
Thống kê

*

Đang xem: 33

*

Truy cập: 36,300,737

*

Bài viết: 17,312

*

Phản hồi: 6,731

*

Thành viên: 6,352

100 tên miền lâu đời nhất thế giới

No Rank

No Rank

0

Backlink: 0 -

Hãng đã đăng ký tên miền 'symbolics.com' vào ngày 15/3/1985 và là hãng đầu tiên trong vài hãng đăng ký tên miền.com vào năm đó. Tuy hãng này đã tuyên bố phá sản vào đầu những năm 90 nhưng vẫn đang hoạt động dưới sự điều hành của những chủ sở hữu mới. Điều này có nghĩa, symbolics.com là tên miền .com lâu đời nhất trên Internet.

Tuy nhiên, mãi đến năm 1997, hàng triệu tên miền .com mới được đăng ký. Theo BBC, hiện nay mỗi tháng có tới 668.000 trang web đăng ký tên miền .com. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, 21 triệu tên miền đã đăng ký từ năm 1985 đến năm 2000 và có thêm 57 triệu tên miền đăng ký từ năm 2000 đến năm 2010. Chúng ta cũng nhìn lại 100 website thương mại lâu đời nhất trên Internet.

1. symbolics.com, ra đời ngày 15/3/1985

2. bbn.com (24/4/1985)

3. think.com (24/5/1985)

4. mcc.com (11/7/1985)

5. dec.com (30/9/1985)

6. northrop.com (7/11/1985)

7. xerox.com (9/1/1986)

8. sri.com (17/1/1986)

9. hp.com (3/3/1986)

10. bellcore.com (5/3/1986)

11. ibm.com (19/3/1986)

12. sun.com (19/3/1986)

13. intel.com (25/3/1986)

14. ti.com (25/3/1986)

15. att.com (25/4/1986)

16. gmr.com (8/5/1986)

17. tek.com (8/5/1986)

18. fmc.com (10/7/1986)

19. ub.com (10/7/1986)

20. bell-atl.com (5/8/1986)

21. ge.com (5/8/1986)

22. grebyn.com (5/8/1986)

23. isc.com (5/8/1986)

24. nsc.com (5/8/1986)

25. stargate.com (5/8 1986)

26. boeing.com (2/9/1986)

27. itcorp.com (18/9/1986)

28. siemens.com (29/9/1986)

29. pyramid.com (18/10/1986)

30. alphacdc.com (27/10/1986)

31. bdm.com (27/10/1986)

32. fluke.com (27/10/1986)

33. inmet.com (27/10/1986)

34. kesmai.com (27/10/1986)

35. mentor.com (27/10/1986)

36. nec.com (27/10/1986)

37. ray.com (27/10/1986)

38. rosemount.com (27/10/1986)

39. vortex.com (27/10/1986)

40. alcoa.com (5/11/1986)

41. gte.com (5/11/1986)

42. adobe.com (17/11/1986)

43. amd.com (17/11/1986)

44. das.com (17/11/1986)

45. data-io.com (17/11/1986)

46. octopus.com (17/11/1986)

47. portal.com (17/11/1986)

48. teltone.com (17/11/1986)

49. 3com.com (11/12/1986)

50. amdahl.com (11/12/1986)

51. ccur.com (11/12/1986)

52. ci.com (11/12/1986)

53. convergent.com (11/12/1986)

54. dg.com(11/12/1986)

55. peregrine.com (11/12/1986)

56. quad.com (11/12/1986)

57. sq.com (11/12/1986)

58. tandy.com (11/12/1986)

59. tti.com (11/12/1986)

60. unisys.com (11/12/1986)

61. cgi.com (19/1/1987)

62. cts.com (19/1/1987)

63. spdcc.com (19/1/1987)

64. apple.com (19/2/1987)

65. nma.com (4/3/1987)

66. prime.com (4/3/1987)

67. philips.com (4/4/1987)

68. datacube.com (23/4/1987)

69. kai.com (23/4/1987)

70. tic.com (23/4/1987)

71. vine.com (23/4/1987)

72. ncr.com (30/4/1987)

73. cisco.com (14/5/1987)

74. rdl.com (14/5/1987)

75. slb.com (20/5/1987)

76. parcplace.com (27/5/1987)

77. utc.com (27/5/1987)

78. ide.com (26/6/1987)

79. trw.com (9/7/1987)

80. unipress.com (13/7/1987)

81. dupont.com (27/7/1987)

82. lockheed.com (27/7/1987)

83. rosetta.com (28/7/1987)

84. toad.com (18/8/1987)

85. quick.com (31/8/1987)

86. allied.com (3/9/1987)

87. dsc.com (3/9/1987)

88. sco.com (3/9/1987)

89. gene.com (22/9/1987)

90. kccs.com (22/9/1987)

91. spectra.com (22/9/1987)

92. wlk.com (22/9/1987)

93. mentat.com (30/9/1987)

94. wyse.com (14/10/1987)

95. cfg.com (2/11/1987)

96. marble.com (9/11/1987)

97. cayman.com (6/11/1987)

98. entity.com (6/11/1987)

99. ksr.com (24/11/1987)

100. nynexst.com (30/11/1987)

Họ tên: lythi_camthuy

Số điện thoại: 01666757907

Email: lythi_camthuy@yahoo.com.vn

Gửi lúc 18:39 27/12/2011

lythi_camthuy

Các bài khác